1. ročník ZŠ

Třídní učitelka Mgr. Andrea Hubková

 

Mgr.Andrea Hubková - ČJ, M, PRV, VV

Mgr.Michaela Viskotová - HV, TV