Zsdolniradechova

2. ročník ZŠ

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Viskotová
Asistent pedagoga: Markéta Pražáková

Mgr. Michaela Viskotová – ČJ, M, PRV
Mgr. Andrea Hubková – AJ, VV, PČ, TV, HV
Mgr. Eva Hrabová – ČJ