4. ročník ZŠ

Třídní učitelka Mgr. Sidónia Ilšnerová

 

Mgr. Sidónia Ilšnerová - Čj, M, Vl, Př, Hv, Tv

Mgr. Věra Štěpánková . Aj, Vv

Mgr. Andrea Hubková - It, Pč