Zsdolniradechova

4. ročník ZŠ

Třídní učitelka: Mgr.Michaela Viskotová
Asistentka pedagoga: Markéta Pražáková

Mgr. Michaela Viskotová – ČJ, M, AJ, VL, HV, TV, PČ
Mgr. Eva Hrabová – VV
Mgr. Sidónia Ilšnerová – PŘ, ČJ
Michal Hurdálek – INF