5. ročník ZŠ

V 1. patře vpravo. Třídní učitelka: Mgr. Sidónie Ilšnerová.