Zsdolniradechova

5. ročník ZŠ

Třídní učitelka: Mgr. Sidónia Ilšnerová
Asistentka pedagoga: Pavlína Oulehlová

Mgr. Sidónia Ilšnerová – ČJ, M, VL, PŘ, TV, HV, PČ, VV
Mgr. Andrea Hubková – INF
Michal Hurdálek – AJ