Aktuality 2.ročník

25. května 2018 

DÚ: dnes bez úkolu z ČJ nebo MAT, ostatní v notýsku. 

Domů posíláme informaci o nákupu sešitů (do 22. 6.), výtvarných a dalších potřeb (stačí v září). 

27. května - 1. června - letní ozdravný pobyt. K autobusu přineste prosím: potvrzení od lékaře, prohlášení o bezinfekčnosti + poučení o bezpečnosti = 1 list, kartičku pojištěnce, souhlas s podáním léků + s poskytnutím informací = 1 stránka. Dětem, které zůstávají ve škole, končí vyučování v 11:40 hodin. ŠD není. Odpolední kroužky skončily. 

Děkuji VŠ