Aktuality 3.ročník

19.června

Organizace konce školního roku-viz.notýsek.

DÚ:M-PS.Procvičovat níže uvedené.

AJ - slovesa i z nové lekce - průběžně učit stále dokola.  

DŮLEŽITÉ-procvičovat každý den násobilku a čtení (stačí pár minut).Cvičíme vyjmenovaná slova po B,L,M,P,S,V,Z.Procvičujeme podstatná jména(číslo,rod,pád),slovesa,věta-souvětí.