Aktuality 3.ročník

25.května

DÚ:žáci nemají úkol.Procvičovat níže uvedené.

AJ - slovíčka lekce 24 - mrknout. 

DŮLEŽITÉ-procvičovat každý den násobilku a čtení (stačí pár minut).Cvičíme vyjmenovaná slova po B,L,M,P,S,V,Z.Procvičujeme podstatná jména(číslo,rod,pád).Začínáme se učit slovesa.

27.5.2018 se žáci zúčastní ozdravného pobytu v Krkonoších.

Sraz ve škole v 13,15 hod.

Žáci co zůstavají ve škole:výuka do 11,40 hod. + oběd,bez školní družiny.