Zsdolniradechova

Náš netradiční DEN DĚTÍ

Všichni školáci vyrazili společně ke Dni dětí na projektový den na hrad Vízmburg.

Nejen že jsme se dozvěděli něco málo o historii hradu, ale vyzkoušeli si dobové kostýmy, pekli placky a tloukli máslo v hradní kuchyni či bojovali se středověkými zbraněmi.

Výlet jsme završili opékáním špekáčků.