Dokumenty MŠ

Školní vzdělávací program

Školní řád

Minimální preventivní program

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena směrnicí: ZDE.