Erasmus - SVČ Déčko Náchod

I v roce 2019/2020 - pokračujeme v projektu Erasmus.  EDS (Evropská dobrovolnická služba), zprostředkovaná náchodským Déčkem, nám umožňuje zapojovat do výuky vždy jednoho dobrovolníka ze zemí Evropské unie každý školní rok. Tento dobrovolník se účastní činností školní družiny, pomáhá pedagogům základní školy s přípravou materiálů na vyučování a žákům poskytuje motivaci a oporu v hodinách anglického jazyka, sám se díky dětem učí českému jazyku.