GDPR

Naše škole pravidelně konzultuje záležitosti ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a řídí se vnitřní směrnicí (níže), která k tomuto účelu byla vytvořena. Protože však stále ještě čekáme na prováděcí předpis MŠMT, je velice pravděpodobné, že dojde ke změnám.

Informace o rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů (OÚ) ke stažení zde.

Informovaný souhlas zákonných zástupců k nahlédnutí zde. 

Směrnice GDPR k nahlédnutí zde.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů : Simona Michelová

telefon: 730 510 371

kontakt: michelova@mikroregionupa.cz