Kroužky

Školní kroužky probíhají  pod vedením pedagogických pracovníků naší školy. 

Pro rok 2023/24 fungují ve škole tyto kroužky:

Sportovní kroužek (3.-5.ročník)      pondělí 13:00 - 14:00
Dívčí klub (2.-5.ročník)                         středa 13:00 - 14:30

Za každý  kroužek se platí 200 Kč na pololetí.

Dále mají děti možnost v Dolní Radechové navštěvovat i kroužky v obci:

ZUMBÍK - čtvrtek 16:00 - 17:00 (Déčko Náchod, přihlašování na tel. 775 223 292, www.deckonachod.cz)

MYSLIVECKÝ KROUŽEK - pondělí 15:30 – 16:30 (vedou manželé Vaňkovi)