Zsdolniradechova

Mateřská škola


Mateřskou školu sídlící v obci Dolní Radechová tvoří 1 třída, která je umístěna v přízemí budovy ZŠ a MŠ Dolní Radechová. Provoz zahájila dne 1. září 2009. Tuto třídu může navštěvovat maximálně 22 dětí v celodenním provozu (6,30  – 16,30 hod).

Režim dne