Novinky

Plán na měsíc červen 2019

  • 17. 6. 2019            Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
  • 18. 6. 2019            Focení žáků MŠ a ZŠ na konci školního roku
  • 19. 6. 2019            Pasování prvňáčků na čtenáře - Obec. knihovna DR
  • 20. 6. 2019            Plavání IX.
  • 24. 6. 2019         Výlet na farmu v Pulicích (BUS zajišťuje p. uč. soukromě - děkujeme)
  • 25. 6. 2019            Pasování předškoláků na školáky
  • 27. 6. 2019            Plavání X.
  • 28. 6. 2019       Předávání vysvědčení 8:00 - 9:00 hodin, ukončení školního roku. ŠD krácena. Nezapomenout včas odhlásit oběd - do 25. 6. 2019.
  • Od tohoto plánu se můžou lišit programy jednotlivých tříd. Rodiče budou včas informováni třídními učiteli.

Schránka důvěry

V zádveří hlavního vchodu přibyla nová schránka důvěry. 

Fotografování

V úterý 18. 6. proběhne fotografování na závěr roku.