Novinky

Přijímací řízení do ZŠ pro školní rok 2021/22

 

Přijatí žáci: 30/2021, 31/2021, 32/2021, 33/2021, 34/2021

Odklad školní docházky: 35/2021

Neuzavřeno: 29/2021        

     

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Dne 10. 5. je z důvodu přerušení dodávky elektrického proudu vyhlášeno ředitelské volno.

Projektový den "DEN ZEMĚ"

 

V pátek 23.4.2021 jsme ve škole oslavili „DEN ZEMĚ“. Každá třída měla svůj originální program o který se s Vámi chceme podělit.

1. třída třídila odpad, z čehož vznikly krásné obrázky kontejnerů, děti tvořily nápadité „odpadkožrouty“, vymýšlely jim jména a přemýšlely, čím je budou živit.

2. a 4. třída navštívila místní ornitoložku paní Bursíkovou, která jim ukázala svého dravce,

 i když zrovna seděl na vejcích, udělala jim odborný výklad. Dále žáci vyráběli nádherné sovy ze dřeva a další krásné výtvory.

3. a 5. třída se rozdělila na dvě skupiny a společnými silami žáci vytvořili obří zeměkoule. Shlédli dokumentární film  a na závěr vyrazili po vesnici sbírat odpadky.

 

Opravdu jsme všichni rádi, že škola opět žije a společně si to moc užíváme!!!

Návrat dětí do škol

Vážení rodiče,

v pondělí 12. 4. se nám do školy navrátí již všechny děti. Pátek je tedy posledním dnem vyučování online a po dlouhé pauze naši žáci zasednou zase do lavic. Jelikož jsme malotřídní škola, rotace se nás netýkají a budeme chodit do školy naplno všichni.

Zvládli jsme vše doteď, nebojte, zvládneme i testování!

Přeji všem hodně sil 

Mgr. Věra Štěpánková - ředitelka školy

ZÁPIS DO MŠ

POZOR ZMĚNA TERMÍNU - OSOBNÍ PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY proběhne 11. 5. od 11 - 15:00

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 SE KONÁ OD 2. - 16.5. 2021 

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením vlády v souvislosti s protiepidemickými opatřeními proběhne zápis do MŠ distančním způsobem, tj. bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Zápis 2021/22 se povinně týká dětí, které dovrší do 31. 8. 2021 pěti let věku. Dále budou přijímány děti, které dovrší čtyři a tři roky do 31. 8. 2021 a to až do naplnění kapacity mateřské školy a to podle Kritérií pro přijetí dětí do MŠ viz níže.

Počet volných míst: 5

Potřebné doklady:

- vyplněná Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (stáhněte si na www.zsdolniradechova.cz v dokumentech MŠ)

- potvrzení o očkování dítěte (vyplní dětský lékař v Žádosti viz výše)

- kopii rodného listu dítěte

-kopii občanského průkazu zákonného zástupce dítěte

V případě, že dítě bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, přiložte kopii doporučení.

Pokud zákonný zástupce bude místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ volit individuální vzdělávání (např. doma), musí i tak přijít k zápisu do MŠ a zároveň předá vedení MŠ žádost o IDVD (týká se dětí, které dovrší do 31. 8. 2021 pěti let věku).

Způsoby podání Žádosti o přijetí:

1. do datové schránky školy

2. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (skolka.radechova@seznam.cz)

3. poštou (doporučeně),

4. osobním podáním ve škole dne 11. 5. od 11 -15:00 hodin ve školce (zadní vchod budovy) – bez přítomnosti dítěte a pouze jeden zákonný zástupce. Vstupujte jednotlivě s respirátorem, u vchodu použijte dezinfekci.

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ:

- podle věku od nejstaršího po nejmladší:  děti, které do 31. 8. 2021 dosáhnou 5 let věku, pak 4 let věku, 3 let věku, pro něž je MŠ Dolní Radechová spádová a mají trvalý pobyt v Dolní Radechové

- děti, které do 31. 8. 2021 dosáhnou 5 let věku, pro něž MŠ Dolní Radechová není spádová

- děti, jejichž sourozenec se v MŠ nebo ZŠ vzdělává a ve školním roce 2021/22 se bude nadále vzdělávat (podle věku od nejstaršího po nejmladší)

-  podle věku od nejstaršího po nejmladší:  děti, které do 31. 8. 2021 dosáhnou 5 let věku, pak 4 let věku, 3 let věku, pro něž není MŠ Dolní Radechová spádová

Kontakty na dotazy: 605 164 334, mail: skolka.radechova@seznam.cz

V Dolní Radechové 31. 3. 2021

Těšíme se na Vás!

 

Sběr papíru

Jarní sběr papíru proběhne ve dnech 15. - 19. dubna 2021

Zápis do 1. třídy

 

ZÁPIS K POVINNÉ  ŠKOLNÍ  DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Termín: 1.- 30 dubna 2021

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  1. osobním podáním ve škole (nejlépe po předchozí tel. domluvě 730 102 831)
  2. do datové schránky školy
  3. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu reditel@zsdolniradechova.cz
  4. e- mailem bez uznávaného elektronického podpisu na adresu reditel@zsdolniradechova.cz (v tomto případě je nutné, aby žádost o přijetí zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil)
  5. poštou na adresu školy

Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží nebo zašle jako přílohu:

  • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávánížádost si stáhnete z webu školy
  • Kopie rodného listu

Těšíme se na vás          Mgr. Věra Štěpánková                                                    

 

 

Obědy

Vážení rodiče,

 nabízíme obědy pro Vaše děti i v době uzavření ZŠ. Obědy se budou vydávat okénkem do jídlonosičů od 11 hod do 12 hod. 

Jistě bude pro mnoho rodin výhodná i další nabídka. Obědy si může přihlásit kdokoliv další...sourozenci, kteří nenavštěvují naši školu, jiní rodinní příslušníci, babičky, dědečkové...

Cena pro jiné strávníky je 66 Kč. Pokud se jedná o seniora z Dolní Radechové, tady přispívá obec a cena je pouze 55 Kč. 

Pokud máte zájem, přihlaste se na mail  jidelna.radechova@seznam.cz nebo tel. 604 568 470

Uzavření ZŠ od 1.3. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda rozhodla o uzavření základních škol od 1. 3. 2021.

Informace k ošetřovnému naleznete zde https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Škola již žádné potvrzení nevydává.

Přeji všem hodně sil a hlavně zdraví

Věra Štěpánková

Vstup do školy

Velmi prosíme všechny rodiče (včetně prvňáků), aby v současné nepříznivé epidemiologické situaci  nevstupovali do budovy školy (šaten) a to ráno i odpoledne.

Víme, že to někdy trvá než se ustrojí a sbalí vše potřebné, ale děti to samy zvládnou.

Děkujeme za pochopení

 

Stránky