O jídelně

Školní jídelna s moderně vybavenou kuchyní a s kapacitou do 115 vařených obědů se nachází v přízemí školní budovy. Od 1.září 2009 pracují ve školní jídelně 2 kuchařky, které vaří obědy nejen pro děti, žáky a zaměstnance základní školy a mateřské školy, ale i pro mimoškolní strávníky. Celý provoz zajišťuje vedoucí školní jídelny. 

Platby za obědy:

 • Prodej lístků probíhá vždy na konci měsíce ve stanoveném termínu.
 • Od 1.2.2010 lze stravné za žáky hradit převodem na účet školy vždy do 15.-tého dne daného měsíce.První platba s provádí 15.8. a poslední 15.5. daného roku.

Cena obědů k 1.9.2014

(400,–Kč pro žáky I. věkové kategorie) (460,-Kč pro žáky II.věkové kategorie)

Odhlašování obědů:

Obědy lze odhlásit pouze den předem, nejpozději však do 11. hodin předešlého dne. Při onemocnění dítěte si rodiče mohou vyzvednout oběd pouze v první den nemoci. Je také nutné nahlásit odkdy dokdy bude dítě nemocné. V případě nenahlášení pokračující nemoci je se stravou u dítěte počítáno.

Cena lístků pro žáky základní školy:

 • I. kategorie (7–10 let): 21,– Kč
 • II.kategorie (10 – 14 let): 23,– Kč
 • Mimoškolní strávníci: 55,– Kč  (od1. 1. 2018  = 59,- Kč)

Cena lístků pro děti mateřské školy:

 • I.kategorie (děti od 3–6 let),svačina, oběd,svačina :33,– Kč

  svačina, oběd :24 ,–Kč

 • II.kategorie(děti od 7 let ),svačina oběd,svačina : 37,–Kč

  svačina, oběd :28,–Kč

Výdej obědů:

 • Mimoškolní strávníci: od 11:00 hodin do 11:15 hodin
 • Děti z mateřské školy : od 11:15 do 11:30 hod
 • Žáci ze základní školy : od 11:45 hodin do 12:45 hodin

Dolní Radechová, 1.9.2014