O školce

Mateřskou školu sídlící v obci Dolní Radechová tvoří 1 třída, která je umístěna v budově ZŠ a MŠ Dolní Radechová. Provoz zahájila 1. 9. 2009 a její třída, šatna i sociální zařízení se nachází v přízemí dvoupatrové budovy. Škola má svůj vlastní vchod do budovy a je téměř oddělena od vchodu základní školy. Tuto třídu může navštěvovat maximálně 20 dětí v celodenním provozu (6,45  - 16,00 hod).

Do budovy se vchází z prostorné zahrady, v níž je umístěna řada hracích prvků. Zahradu tvoří travnatá plocha, která společně s vybavením poskytuje dětem zázemí pro realizaci četných aktivit. Poloha mateřské školky umožňuje organizovat i delší procházky a výlety do přírody. Časté vycházky nás vedou k užšímu spojení s přírodou a lákají k pozorování změn v přírodě.

Školní budova má svou kuchyni, ve které se připravuje jídlo pro ZŠ, MŠ, ŠD i zaměstnance školy.

V blízkosti mateřské školy je travnatá plocha s oploceným dětským hřištěm, ve kterém se nachází jednoduché herní zařízení.