O školní družině

V letošním roce je otevřeno jedno oddělení ŠD. Je určené především pro žáky 1. - 3. ročníku, následně doplněné staršími žáky, zejména sourozenci a dojíždějícími dětmi. Ve školním roce 2019/2020 byla školní družině udělena zřizovatelem výjimka z maximálního počtu, která umožňuje přijetí až 35 žáků.