O školní družině

V letošním roce pokusně otevíráme 2. oddělení školní družiny určené žákům 3. tříd, kteří z kapacitních důvodů nemohli být přijati do oddělení 1. Celková kapacita obou oddělení nesmí překročit konečný počet 35 žáků. Obě oddělení budou žáky vzdělávat podle téhož školního vzdělávacího programu, téhož ročního plánu, budou se však programově drobně lišit podle pojetí činností jednotlivými vychovateli.