O základní a mateřské škole - hlavní budova

Školní budova leží v blízkosti autobusových zastávek směřujících z Červeného Kostelce a Náchoda, a svou polohou je dostupnosná dětem z širšího okolí. Svým zaměřením je vhodná pro žáky vyžadující klidný a individuální přístup pedagoga, pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními (na škole pracuje asistent pedagoga) i pro žáky nadané.

Základní škola rodinného typu vzdělává  ve třech prostorných třídách žáky mladšího školního věku od prvního do pátého ročníku a ve spojení se školní družinou, mateřskou školou a školní jídelnou tvoří dokonalý celek. Z důvodů neustále se zvyšujících požadavků kladených na kvalitu výuku se vnitřní vybavení školy pravidelně modernizuje.

Od 1.9.2014 poskytuje škola předškolní vzdělávání ve dvoutřídní mateřské škole dětem ve věku 3–6 let.(Odloučené pracoviště - U Haly 67, 549 11 Dolní Radechová). Od 1. 9. 2017 se počet tříd v mateřské škole snížil na jednu.

Od 1. 9. 2016 - prokračujeme v projektu Erasmus + (zapojení dobrovolníka do života školy). Tento rok mezi námi vítáme Felicitu z Německa.

Od 1. 9. 2017 - pokračujeme v projektu Erasmus + (zapojení dobrovolnice Aničky z Rakouska)

Zapojuje se do činnosti školní družiny, pomáhá pedagogům základní školy s přípravou pomůcek a žákům v hodinách anglického jazyka, učí se českému jazyku

    Dobrovolnice

Pověřenec pro ochranu osobních údajů : Simona Michelová

telefon: 730 510 371

kontakt: michelova@mikroregionupa.cz