O základní škole

Jsme málotřídní základní škola. Vzdělávají se u nás žáci 1. stupně (1. - 5. ročníku) ve třech třídách. V  prvním ročníku se vyučují základní předměty samostatně (ČJ, MA, Prvouka) a další předměty (především výchovy) jsou pak vyučovány v kombinaci s dalšími ročníky. Výuka 2. - 5. ročníku již bývá kombinovaná ve všech předmětech. Dbáme však také na to, aby obzvlášť při výuce anglického jazyka měli naši žáci dostatek prostoru i času pro zvládnutí základů, proto vždy zařazujeme část hodin cizího jazyka také jako samostatné.

V naší škole se žáci učí samostatnosti, odpovědnosti, komunikaci a kooperaci a jiným životním dovednostem, které zúročí  na dalších školách, i v životě. Musí si navzájem pomáhat, můžou poskytnout radu nebo o ni požádat. Učí se hospodařit s časem a rozvrhnout si práci, pracují samostatně, ve dvojici, ve skupinách nebo hromadně. To umožňuje učiteli mimo jiné také používat různé metody výuky, včetně těch hravějších.

Obě třídy pro starší čtyři ročníky jsou vybaveny interaktivní tabulí, což vybízí k interaktivním formám výuky, hrám a soutěžím (je-li to vhodné). Školní Wi-Fi nám umožňuje rychlý přístup k informacím a pohádkám o přestávce.