Obědy do škol

Škola se ve školním roce 2019/2020 zapojila do projektu: "Potravinová pomoc dětem v Královéhradeckém kraji III - obědy do škol". Tato potravinová pomoc je určena dětem ze sociálně slabých rodin ve věku 3 - 15 let, jejichž způsobilost k podpoře je dána nárokem na poskytování dávky v hmotné nouzi.