Plán činností MŠ 2023/2024

Plán činností MŠ 2023/2024

ZÁŘÍ

11. 9. Pásmo pohádek v MŠ

12. 9. Rodičovská schůzka

19. 9. Zahájení Předškoláka

 

ŘÍJEN

6. 10. Bramborové slavnosti

25. 10. Podzimní dílna „Uspávání broučků“

 

LISTOPAD

2. 11. Strašidelný rej

22. 11. „Kozlík Pepík se představuje“ hudební představení v MŠ

 

PROSINEC

1. 12. Čertí školka

5. 12. Mikuláš ve školce

          Vánoční výlet

19. 12. Besídka s vánoční dílnou

21. 12. Vánoce ve školce

 

LEDEN

5.1. Tříkrálový pochod školou

 

ÚNOR

8. 2. Tučný čtvrtek a karneval

 

BŘEZEN

14. 3. Kníhadýlko v MŠ

20. 3. Vynášení Morany

27. 3. Velikonoce ve školce

 

DUBEN

         Návštěva v ZŠ

30. 4. Čarodějnice

 

KVĚTEN

9. 5. Besídka pro maminky a dílna

        Návštěva hasičárny

30. 5. MDD

 

ČERVEN

          Výlet

25. 6. Pasování na školáky