Plán činností MŠ 2023/2024

Plán činností MŠ 2023/2024

ZÁŘÍ

11. 9. Pásmo pohádek v MŠ

12. 9. Rodičovská schůzka

19. 9. Zahájení Předškoláka

 

ŘÍJEN

6. 10. Bramborové slavnosti

24. 10.  Divadelní představení v Beránku

25. 10. Podzimní dílna „Uspávání broučků“

 

LISTOPAD

2. 11. Strašidlácký rej

9. 11. Martínské slavnosti

20. 11. Muzikoterapie

 

PROSINEC

1. 12. Čertí školka

5. 12. Mikuláš ve školce

 7. 12.  Vánoční výlet - Advent v Ratibořicích

19. 12. Besídka s vánoční dílnou

19. 12. Zpívání u stromečku

21. 12. Vánoce ve školce

 

LEDEN

5.1. Tříkrálový pochod školou

12. 1. Progam "zdravé nožky"

 

ÚNOR

8. 2. Tučný čtvrtek a karneval

 

BŘEZEN

14. 3. Kníhadýlko v MŠ

20. 3. Vynášení Morany

27. 3. Velikonoce ve školce

 

DUBEN

         Návštěva v ZŠ

30. 4. Čarodějnice

 

KVĚTEN

9. 5. Besídka pro maminky a dílna

        Návštěva hasičárny

30. 5. MDD

 

ČERVEN

          Výlet

25. 6. Pasování na školáky