Platby pro školní rok 2018/2019

Vážení rodiče,

Pro žáky 1. - 4. ročníku ZŠ je nutno navýšit zasílanou zálohu na 440,- Kč / měsíc od 15. 8. 2018 (do 15. 5. 2019)

Pro žáky 5. ročníku ZŠ je nutno navýšit zasílanou zálohu na 480,- Kč / měsíc od 15. 8. 2018 (do 15. 5. 2019)

Platby za obědy:

Prodej lístků probíhá vždy na konci měsíce ve stanoveném termínu.

Od 1. 2. 2010 lze stravné za žáky hradit převodem na účet školy vždy do 15.-tého dne daného měsíce. První platba s provádí 15. 8. a poslední 15. 5. daného roku.