Platby pro školní rok 2019/2020

Vážení rodiče,

stravné pro žáky 1. - 4. ročníku ZŠ se hradí zálohově  v výši 480,- Kč / měsíc

stravné pro žáky 5. ročníku ZŠ se hradí zálohově ve výši na 520,- Kč / měsíc. 

Stravné za žáky lze hradit převodem na účet školy vždy do 15.-tého dne daného měsíce. První platba se provádí 15. 8. a poslední 15. 5. daného roku. 

Prodej stravenek za hotovost (cizí strávníci) probíhá vždy na konci měsíce ve stanoveném termínu.