Platby za ŠD

Ve školním roce 2023/24 zůstává poplatek za ŠD stejný 500,- za pololetí. Platbu provádějte na účet školy pod přiděleným variabilním symbolem.K platbě budete vyzváni během měsíce září/října. Pro platbu nebude stejný variabilní symbol jako pro ostatní školní položky, ale bude přidělen zvlášť.