Platby za ŠD

Ve školním roce 2022/23 zůstává poplatek za ŠD stejný 500,- za pololetí. Platbu provádějte na účet školy pod přiděleným variabilním symbolem.