Zsdolniradechova

Platby za Školní družinu

Ve školním roce 2023/24 poplatek za družinu činí 100.- Kč za měsíc.
Platba se provádí předem v částce 500,- Kč za pololetí.

Poplatek je vybírán dvakrát ročně v hotovosti třídní učitelkou.
K platbě budete vyzváni během měsíce září a února.