Zsdolniradechova

Přijímání žáků do Školní družiny

 

pro školní rok 2023/24

1., 2. a 3. ročník– odevzdání přihlášek první týden v září
4. a 5. ročník – v případě nenaplnění kapacity ŠD, přednost je dána dětem se sourozencem v 1. – 2. třídě a dojíždějícím

V případě dotazů volejte na tel.: 774 571 735

 

Provoz školní družiny

– Ranní provoz: 6:45 – 7:45  ranní družina je přístupná pro všechny žáky

Odpolední provoz: od konce výuky do 15:45

Z organizačních a bezpečnostních důvodů není možný vstup dětí do budovy školní družiny dříve než v 6:40.

– budova školní družiny je zajištěna elektronickým zámkem u vstupních dveří 

– pro vstup do budovy použijte videozvonek 

 

Žáci odcházejí ze školní družiny:

– Na základě časových údajů uvedených v zápisním lístku.

– Na základě formuláře Žádost o uvolnění ze ŠD – dostupnost u vychovatele školní družiny nebo v dokumentech.

– Pokud není uvedeno jinak (viz bod 1 a bod 2), odchází žák pouze v doprovodu zákonného zástupce a dalších osob uvedených v zápisním lístku či v žádosti o uvolnění dítěte ze školní družiny.