Zsdolniradechova

Prohlášení o přístupnosti

Webové stánky
Webové stránky Základní školy a Mateřské školy Dolní Radechová (dále jen ZŠ a MŠ Dolní Radechová) jsou navrhnuty s maximálním akcentem
na přehlednost, použitelnost a přístupnost své funkcionality a textového obsahu.

Stav souladu
Tyto internetové stránky jsou plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Podporované webové prohlížeče
Optimální zobrazení a práci umožňují tyto webové prohlížeče:
Pro desktop: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari
Pro mobilní zařízení: Google Chrome, Safari

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Nicméně, i přes veškerou naši péči a úsilí může na webu dojít k chybám. Budeme proto vděčni za vaše hlášení jakýchkoli chyb na emailovou adresu hraba.cz@seznam.cz

Děkujeme.