Projekty

Erasmus - SVČ Déčko Náchod, podrobnější informace po rozkliknutí od roku 2011 - dosud

Potravinová pomoc dětem v Královéhradeckém kraji III - obědy do škol 2019/2020

Vytváření pozitivního klima školy a podpora zdravých vztahů mezi žáky 2019/2020

Šablony II - ZŠ a MŠ Dolní Radechová, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015893 - pro školní roky 2019/2020 - 2020/2021