Prostory ŠD

Oběma oddělením školní družiny je určeno podkroví budovy školy, ve kterém najdeme prostory třídy 1. ročníku a prostornou místnost určenou pro společné činnosti obou oddělení. Družina ale denně využívá ke sportovnímu vyžití dětí školní zahradu a přilehlé okolí, dovolí-li to počasí.