Režim dne - mateřská škola (hlavní budova)

Dopolední blok 6:45 – 11:00 hod

6:45 - 9:45       – scházení dětí, nabídka činností v hracích koutcích, spontánní nebo řízené činnosti, hry

                        – přivítání se, určení dne a počasí, cvičení mluvidel, pohybová chvilka,

                           hygiena, ranní svačina, realizace plánovaných činností řízených pedagogem,

                           rozvíjení dětí ve skupinkách

9:45 - 11:00     – příprava a pobyt venku – vycházky do okolí nebo pobyt na školní zahradě

11:00 – 12:00  – hygiena, oběd, příprava na odpočinek

 

Odpolední blok 12:00 – 16:00  hod

12:00 – 13:45  – čtení pohádek, odpočinek s relaxační hudbou, klub Předškolák

                           pro předškolní děti, náhradní klidová činnost u stolečku pro nespící děti

13:45 – 16:00  – hygiena, odpolední svačina, tvořivé a zájmové činnosti dětí,

                           individuální rozvoj dětí, podle počasí pobyt na školní zahradě,

                           odchody dětí domů

 

V případě potřeby je denní režim pozměněn a přizpůsoben dle potřeb (výlety, divadlo,…).