Roční plán

Školní rok 2017/2018 "Rok s tradicemi"

Podzim s tradicemi

V tomto bloku se děti seznámí s novým prostředím školky a jejího okolí. Poznáme a seznámíme se s novými kamarády. Přiměřeným a přitažlivým způsobem vytvoříme společná pravidla vzájemných vztahů, chování a komunikace, kterými se budeme řídit v každodenním vzájemném styku ve škole i v rodině, seznámíme s bezpečným chováním ve školce i při pobytu venku.

Poznáme tradiční i netradiční zvyky spojené s podzimem - Podzimní sklizeň, Posvícení, Den stromů, Dráčkování, Dušičky, sv. Martin, sv. Cecílie a Kateřina

4. - 29. 9. 2017           "Naše školička v záři sluníčka"    

2. - 20. 10. 2017         "Kopeme, češeme, sklízíme"                        

23. 10. - 3. 1. 2017     "Když padá listí"

6. - 24. 11. 2017         "Než napadne sníh"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. 9.     Zahájení nového školního roku

7. 9.     Zahájení plaveckého výcviku (14., 21. 9.)

12. 9.   Zahájení "Předškoláka"

13. 9.   Rodičovská schůzka 16,00 hod.

28. 9.   Státní svátek

29. 9.   Ředitelské volno

5. 10.               Plavecký výcvik (12., 19. 10.)

25. 10              Podzimní dílna pro rodiče s dětmi od 15,30hod.

26. - 27. 10.    Podzimní prázdniny

2. 11.   Plavecký výcvik (9. 11.)

3. 11.   Strašidelný rej

10. 11. Divadelní představení "Chytrá horákyně" od 8,30hod.

16. 11. Závěrečné plavání

17. 11. Státní svátek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zima s tradicemi

V adventním čase se budeme těšit na příchod sv. Mikuláše, něco si povíme o sv. Barboře a společně oslavíme Vánoce. Přivítáme Tři krále.

V zimním čase se nezapomene postarat o svoje zdraví a zároveň si povíme něco o svém těle.

Pokud bude hodně sněhu, povozíme se na bobech a uděláme pořádnou koulovačku nebo postavíme sněhuláky.

Povíme si o Hromnicích a změnách počasí.

Nezapomeneme ani na Masopust.

27. 11. 2017 - 5. 1. 2018        "Zazpíváme koledu"

8. 1. - 2. 2. 2018                     "Když nám mrznou obě uši"

5. 2. - 9. 3. 2018                     "Každý má své povolání"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. 12.                          Mikuláš s čerty

13. 12.                        Výlet - Podorlický skanzen Krňovice "Výroba slaměných řetězů"

21. 12.                        Vánoční besídka a dílna od 15,30hod.

22. 12.                        Vánoce ve školce

23. 12. - 2. 1. 2018     Vánoční prázdniny

2. 2.                 Pololetní prázdniny

22. 2.               Pedagogická rada 15,45hod.

23. 2.               Karneval

26. 2. -  4. 3.   Jarní prázdniny          

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaro s tradicemi

Podíváme se na zvířátka ze statku i na ta cizokrajná. Odemkneme jaro. Vyneseme Morenu. Oslavíme Pašijový týden - Velikonoce. Navštívíme vesmír a poznáme blíže Zemi, oslavíme její svátek a povíme si, jak se o ní postarat. Nezapomene na tradiční pálení čarodějnic. Oslavíme Mezinárodní den ptačího zpěvu. Nezapomene na maminky a ostatní členy rodiny. Povíme si blíže o tradici "Otvírání studánek" (Letnice)

12. 3. - 29. 3. 2018     "Vítáme jaro"

3. - 27. 4. 2018           "Svět kolem nás"

2. - 20. 5. 2018           "Já a moje rodina"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. 3.   Environmentální program "Než vyroste rostlinka"

15. 3.   Divadelní představení "Bajaja"

21. 3.   Vynášení Moreny

28. 3.   Velikonoce ve školce

29. 3.   Velikonoční prázdniny

30. 3.   Státní svátek  

2. 4.     Státní svátek

            Návštěva v 1. ročníku

27. 4.   Čarodějný rej

30. 4.   Ředitelské volno

1. 5.     Státní svátek

7. 5.     Ředitelské volno

10. 5.   Besídka pro maminky a dílna pro rodiče s dětmi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Léto s tradicemi

Oslavíme Den dětí a zkusíme, jaké to je být ve školce přes noc. Nezapomene si povědět něco o dopravních prostředcích a o silničních pravidlech. Podíváme se blíže na ty, kteří nás chrání a pomáhá - policie, hasiči, záchranáři.

Povíme si blíže o tradici "Otvírání studánek" (Letnice)

Podíváme se na obyvatelé louky.

Rozloučíme se před prázdninami a pasujeme ty nejstarší předškoláky na školáky.

 

21. 5.- 29. 6. 2018      "Slunce svítí, voní kvítí"

2. 7. - 31. 8. 2018       "Letní školka"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 6.     Den dětí

            Spaní ve školce

14. 6.   Pedagogická rada 15,45hod.

            Výlet

            Pasování na školáky