Roční plán 2017/ 2018

Září 2017

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018 -  4. 9.2016 v 8, 00 hod

Výuka plavání - 7. 9. 2017 ( 9 lekcí)

Zahájení činnosti zájmových kroužků - od 18. 9. 2017

Zahájení činnosti "Hodina pohybu navíc" - 19. 9. 2017 (13,00 -14,30 hod)

beseda o hadech - 22. 9. 2017

Třídní schůzky (společné) - 26. 9. 2017 v 16,30 hod

Státní svátek - 28. 9. 2017 (čtvrtek) 

ředitelské volno - 29. 9. 2017

 

Říjen 2017

beseda  o dravých ptácích- 18. 10. 2017 v 10,00 hod

sběr papíru - 19. - 23. 10. 2017

fotografování  1. ročníku  - 23. 10. 2017

Projektový den - 31. 10. 2017

Podzimní prázdniny - 26. - 27. 10. 2017

Státní svátek - 28. 10. 2017

 

Listopad 2017

PPP Náchod - odborná beseda  -10. 11. 2017 (10,00 - 12,30 hod/ dle ročníků)

divadelní představení "Pipi Dlouhá punčocha"  - 14. 11. 2017 v 8,30 (divadlo Náchod)

Ukončení výuky plavání  - 16. 11. 2017

Neplavecký rozvrh - 20. 11. 2017

fotografování (vánoční motiv) - 22. 11. 2017

Státní svátek - 17. 11. 2017

II. pedagogická rada  - 22.11.2017

 

Prosinec 2017

Mikuláš -  5.12.2017 v 9,00 hod ( MŠ), poté ZŠ

Vítání občánků - 9. 12. 2017

Třídní schůzka - konzultace - 12. 12. 2017 (od 15,00 hod)

Vánoční koncert - 13. 12. 2018 v 9,00 hod  (2. - 5. ročník), 50,- Kč/ žák

Vánoční dílna -  15.12. 2017 (od 15,30 hod do  17,00 hod)

Zpívání u stromečku - 20. 12. 2017 (u obecního úřadu) v 17,30 hod

Vánoční prázdniny - 23. 12. 2017 - 2. 1. 2018 (výuka obnovena dne 3.1. 2018)

 

Leden 2018

Pedagogická rada  - 24. 1. 2018

Vysvědčení - 31. 1. 2018

 

Únor 2018

Zimní ozdravný pobyt - 10. - 16. 2. 2018

Pololetní prázdniny -  2. 2. 2018

Jarní prázdniny - 26. 2. 2018 - 4.3.2018

 

Březen 2018

jarní prázdniny - 26. 2. - 2. 3. 2018

karneval v hale - 11. 3. 2018

Matemaický klokan - 16.3. 2018

beseda o papoušcích + živá ukázka - 23. 3. 2018

Velikonoční prázdniny - 29.- 30. 3. 2018 + Velikonoční pondělí 2. 4. 2018

 

Duben 2018

sběr tříděného papíru -  12. 4. - 16. 4. 2018 (od 7,00 hod)

Zápis do 1. ročníku ZŠ -  20. 4. 2018

Přijímací řízení - Gymnázium Náchod  - 13. 4. 2018

Projekový den -  27.4.2018 (čarovné jaro)

ředitelské volno  - 30. 4. 2018 (následuje státní svátek)

 

Květen 2018

Státní svátky - 1. a 8. 5. 2018

ředitelské volno - 7. 5. 2018 (den před státním svátkem)

divadelní představení  - 10.5.2018 v 8,30 Náchod

Zápis dětí do MŠ -   11. 5. 2018

Přírodovědný film - kino Vesmír Náchod - 21. 5. 2018 v 10.00 hod - "Myanmar - divoká cesta do barmské říše

letní škola v přírodě  - 27. 5. 2018 - 1. 6. 2018, hotel Lyžařská bouda v Peci pod Sněžkou

třídní schůzky - 15. 5. 2018 v 15,30 hod

 

Červen 2018

letní škola v přírodě - 27. 5. - 1. 6. 2018

Pasování prvňáčků na čtenáře -  5. 6. 2018 od 8,15 hod v Náchodě (městská knihovna- dětské oddělení)

Dopravní hřiště - 12. 6. 2018 (odjzed od školy na kolec v 7,30 hodin)

Fotografování tříd ZŠ - 19. 6. 2018 v 8,00 hod

Setkání rodičů budoucích prvňáčků - 19. 6. 2018 v 16,00 hod