Rozvrh hodin 2. ročník

2017/2018 1. 2. 3. 4. 5.
PO ČJ M SV SV  
ÚT ČJ M ČT/PS EV ČT
ST ČJ M NS ČT  
ČT ČJ M HV ČT/PS  
ČJ M NS EV