Šablony II - CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015893

Základní škola a Mateřská škola Dolní Radechová se zapojila do programu vyhlášeném MŠMT s názvem Šablony II. Zažádala celkem o 696 544 Kč, které investuje zejména do: projektových dnů ve škole se zapojením odborníků z praxe, projektových dnů mimo školu, plánujeme zorganizovat odborně zaměřená tematická setkání rodičů, vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílení zkušeností pedagogů s kolegy z jiných škol, budou otevřeny školní kluby pro žáky naší základní školy a rozšíří se možnosti doučování dětí ohrožených školním neúspěchem, bude také rozšířen úvazek asisenta pedagoga o úvazek školního asistenta. Kromě těchto všech aktivit doufáme v nákup zařízení a materiálu, který potřebujeme.