Zsdolniradechova

Školní družina


Naše školní družina je umístěna v krásném opraveném podkroví. V odpoledních hodinách využívají děti také školní zahradu, vedlejší hřiště a blízké lesy a louky, které naše obec skýtá.

Máme velké štěstí! Náš kreativní a zapálený pan vychovatel pro děti vymýšlí na každý školní rok novou hru, tvořivé putování a také s pomocí starších dětí připravuje odpolední dobrodružné výpravy do přírody.

V letošním roce je otevřeno jedno oddělení ŠD. Je určené především pro žáky 1. – 3. ročníku, následně doplněné staršími žáky, zejména sourozenci a dojíždějícími dětmi.