Školní vzdělávací program

Zde jsou ke stažení základní dokumenty týkající se základní školy a celého zařízení. Dokumenty týkající se MŠ mají vlastní záložku.

ŠVP - 1. část, ŠVP - 2. část, ŠVP - učební plán 2019/2020

ŠVP - Český jazyk - charakteristika, ČJ - tématický plán

ŠVP - Anglický jazyk - charakteristika, AJ - tématický plán, AJ - aktualizace 2018

ŠVP - Matematika - charakteristika, MA - tématický plán

ŠVP - Informatika - charakteristika,  INF - tématický plán

ŠVP - Náš svět - charakteristika, NS - tématický plán, Náš svět - Etická výchova od 1. 9. 2018

ŠVP - Estetická výchova - charakteristika, EV - tématický plán

ŠVP - Hudební výchova - charakteristika, HV - tématický plán

ŠVP - Sportovní výchova - charakteristika, SV - tématický plán

ŠVP - Předmět speciálně pedagogické péče - charakteristika

Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících