Školská rada

Školská rada

Podle § 167 odst. 2 zákona č. 564/2004 Sb., o předškolním, základním, středním , vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb.,(obecní zařízení) ve znění pozdějších předpisů byla s účinností od 1.1.2006 zřízena školská rada při ZŠ Dolní Radechová, okres Náchod. Od 1.9.2009 - ZŠ a MŠ Dolní Radechová (od 1.9.2014 - odloučené pracoviště MŠ).

Volba členů školské rady

zřizovatel - 9.2.2005, 30.10.2008, 30.11.2011, 25.11.2014

z řad zákonných zástupců -13.12.2005, 12.12.2008, 10.12. 2011, 9.12.2014

z řad pedagogických pracovníků -26.8. 2005, 18.11.2008, 19.11.2011, 20.11.2014

 

Funkční období členů školské rady

Tříčlenná školská rada je volena na tří roky.

 

Složení školské rady k 1.9.2017

zástupce zřizovatele : Tibor Jirman

zástupce rodičů : Pavel Morávek

zástupce školy : Michal Hurdálek