Školská rada

Školská rada

Podle § 167 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů byla s účinností od 1.1.2006 zřízena školská rada při ZŠ Dolní Radechová, okres Náchod. Od 1.9.2009 - ZŠ a MŠ Dolní Radechová, okres Náchod.

Volba členů školské rady

  • zřizovatel - 9.2.2005, 30.10.2008, 30.11.2011, 25.11.2014
  • z řad zákonných zástupců -13.12.2005, 12.12.2008, 10.12. 2011, 9.12.2014, 17. 1. 2019, 16.9.2021
  • z řad pedagogických pracovníků -26.8. 2005, 18.11.2008, 19.11.2011, 20.11.2014, 23. 1. 2019

Funkční období členů školské rady

Tříčlenná školská rada je volena na tři roky.

Složení školské rady k 1. 10. 2021

zástupce zřizovatele:    Tibor Jirman

zástupce rodičů:            Jiří Friedel

zástupce školy:              Michal Hurdálek