Zsdolniradechova

Školská rada

Podle § 167 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů byla s účinností od 1. 1. 2006 zřízena školská rada při ZŠ Dolní Radechová, okres Náchod. Od 1. 9. 2009 – ZŠ a MŠ Dolní Radechová, okres Náchod.

Volba členů školské rady

 
  • zřizovatel – 9. 2. 2005, 30. 10. 2008, 30. 11. 2011, 25. 11. 2014
  • z řad zákonných zástupců – 13. 12. 2005, 12. 12. 2008, 10. 12. 2011, 9. 12. 2014, 17. 1. 2019, 16. 9. 2021
  • z řad pedagogických pracovníků – 26. 8. 2005, 18. 11. 2008, 19. 11. 2011, 20. 11. 2014, 23. 1. 2019

 

Funkční období členů školské rady

 

Tříčlenná školská rada je volena na tři roky.

Složení školské rady k 1. 10. 2021

 

zástupce zřizovatele: Petra Jirmanová

zástupce rodičů: Jiří Friedel

zástupce školy: Michal Hurdálek