Týdenní plán

Týdenní plán pro nový školní rok bude aktualizován v nejbližší době.

Týdenní plán pro školní rok 2017/2018

Každý den 7:00-7:45

  • přivítání s dětmi
  • vyřízení omluvenek a propustek ze ŠD
  • příprava před vyučováním
  • drobné hry a činnosti

PONDĚLÍ 

11:45-12:30 - příchod mladších dětí, relaxace, odpočinkové aktivity

12:30-13:30 - příchod starších žáků, čtení, volné hry uvnitř nebo venku, 13:30 -odchod dětí na kroužek Skautík

13:30-14:30 - společenské hry a výtvarné činnosti, míčové hry venku na zahradě,14:30- návrat dětí z kroužku

14:30-15:30 - úklid hraček a pomůcek, odchody žáků domů, volné aktivity, rozloučení

ÚTERÝ

11:45-12:30 - příchod mladších dětí, relaxace, odpočinkové aktivity

12:30-13:30 - příchod starších ročníků, 13:00- odchod sportovního kroužku, spol. hry

13:30-14:30 - 14:00- návrat sportovního kroužku, čtení/vyprávění k tématu

14:30-15:30- úklid hraček a pomůcek, odchody žáků domů, volné aktivity, rozloučení

STŘEDA

11:45-12:30 - příchod mladších dětí, dohled nad staršími žáky během polední přestávky

12:30-13:30 - 13:00- kroužek flétny, skupinové hry ve třídě nebo na zahradě

13:30-14:30 - výtvarné činnosti v ŠD - hlavní práce k daným tématům,13:45 - návrat dětí z flétny

14:30-15:30 - dodělávání výtvarných prací, úklid pomůcek, odchody domů, 15:30 - předání dětí na myslivecký kroužek

ČTVRTEK

11:45-12:30 - příchod mladších dětí, relaxace, odpočinkové aktivity

12:30-13:30 - 13:00 - kroužek šikovných rukou,čtení, volné hry ve třídě nebo zahradě

13:30-14:30 - společenské hry, omalovánky, příprava a upozornění na páteční program,14:00 - návrat z kroužku ŠR

14:30-15:30 - úklid hraček a pomůcek,odchody žáků domů, volné aktivity, rozloučení

PÁTEK

11:45-12:30 -příchod mladších dětí, relaxace, odpočinkové aktivity

12:30-13:30 - 13:00 - odchod na vycházku do okolí vesnice, hlavní celoroční program, soutěže

13:30-14:30 - hlavní celoroční program, soutěže

14:30-15:30 - 15:00 - návrat z programu, zhodnocení, odchody žáků, rozloučení