Týdenní plán

Každý den 7:00-7:45 - Přivítání s dětmi,vyřízení omluvenek a propustek ze ŠD,příprava před vyučováním,drobné hry a činnosti (školní rok 2017/2018)

PONDĚLÍ 

11:45-12:30-Příchod mladších dětí, relaxace, odpočinkové aktivity

12:30-13:30-Příchod starších žáků, čtení, volné hry uvnitř nebo venku, 13:30 -odchod dětí na kroužek Skautík

13:30-14:30-Společenské hry a výtvarné činnosti, míčové hry venku na zahradě,14:30- návrat dětí z kroužku

14:30-15:30-Úklid hraček a pomůcek,odchody žáků domů, volné aktivity,rozloučení

ÚTERÝ

11:45-12:30-Příchod mladších dětí, relaxace, odpočinkové aktivity

12:30-13:30-Příchod starších ročníků, 13:00- odchod sportovního kroužku, spol. hry

13:30-14:30-14:00- návrat sportovního kroužku, čtení/vyprávění k tématu

14:30-15:30-Úklid hraček a pomůcek,odchody žáků domů, volné aktivity,rozloučení

STŘEDA

11:45-12:30-Příchod mladších dětí, dohled nad staršími žáky během polední přestávky

12:30-13:30-13:00- kroužek flétny,skupinové hry ve třídě nebo na zahradě

13:30-14:30-Výtvarné činnosti v ŠD- hlavní práce k daným tématům,13:45- návrat dětí z flétny

14:30-15:30-Dodělávání výtvarných prací, úklid pomůcek, odchody domů, 15:30- předání dětí na myslivecký kroužek

ČTVRTEK

11:45-12:30-Příchod mladších dětí, relaxace, odpočinkové aktivity

12:30-13:30-13:00- kroužek šikovných rukou,čtení, volné hry ve třídě nebo zahradě

13:30-14:30-Společenské hry, omalovánky, příprava a upozornění na páteční program,14:00- návrat z kroužku ŠR

14:30-15:30-Úklid hraček a pomůcek,odchody žáků domů, volné aktivity,rozloučení

PÁTEK

11:45-12:30-Příchod mladších dětí, relaxace, odpočinkové aktivity

12:30-13:30-13:00- Odchod na vycházku do okolí vesnice, hlavní celoroční program, soutěže

13:30-14:30-Hlavní celoroční program, soutěže

14:30-15:30-15:00- návrat z programu, zhodnocení,odchody žáků,rozloučení