Úřední deska

Minimální preventivní program MŠ

Uzavírka silnice

Oznámení výsledků přijímacího řízení MŠ 2018/2019

Výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělávání 2018/2019

Metodika k vyplňování přihlášky na střední školu

Přihláška na střední školu - formulář

Rozpočet 2018

Rozpočet 2019 - 2020

Výroční zpráva ZŠ 2016/2017

Školní řád pro MŠ

ŠVP pro PV 2017/2018

Vnitřní řád školní družiny

Školní řád 2017 / 2018

Učební plán 2017/2018 (PO)

Přihláška k zápisu do MŠ 2018/2019

Zápis do MŠ 2017/2018

Výroční zpráva MŠ 2015/2016

Výroční zpráva ZŠ 2015 / 2016

ŠVP pro ZV 2016 - 2017

Učební plán 2017/2018

Vzdělávání žáků s podpůrnými opatřeními (od 1.9.2016)

Průřezová témata

Sportovní výchova - učební plán (4. - 5.r)

Sportovní výchova - učební plán (1. - 3.r)

Hudební výchova - učební plán (4. - 5.r)

Hudební výchova - učební plán (1. - 3.r)

Estetická výchova - učební plán (1. - 3.r)

Estetická výchova - učební plán (4. - 5.r)

Náš svět - učební plán 5. r (Vlastivěda)

Náš svět - učební plán 4. r (Vlastivěda)

Náš svět - učební plán 5. r (Přírodověda)

Náš svět - učební plán 3. r

Náš svět - učební plán 4. r (Přírodověda)

Náš svět - učební plán 2. r

Náš svět - učební plán 1. r

Matematika - učební plán 3.r

Matematika - učební plán 4.r

Matematika - učební plán 2.r

Matematika - učební plán 1.r

Informatika - učební plán 4.r

Anglický jazyk - učební plán 5.r

Anglický jazyk - učební plán 3.r

Anglický jazyk - učební plán 4.r

Český jazyk - učební plán 5.r

Český jazyk - učební plán 4.r

Český jazyk - učební plán 2.r

Český jazyk - učební plán 3.r

Český jazyk - učební plán 1.r

Náš svět - charakteristika

Český jazyk - charakteristika

Matematika - charakteristika

Anglický jazyk - charaktristika

Sportovní výchova - charakteristika

Estetická výchova - charakteristika

Hudební výchova - charakteristika

Informatika - charakteristika 4.r

Učební plán 2016 /2017 (ZŠ)

Výroční zpráva MŠ 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ 2014/2015

Výroční zpráva MŠ 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ 2013/2014

Matematika - učební plán 5.r

Výroční zpráva MŠ 2011/2012

Výroční zpráva MŠ 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ 2012/2013

Výroční zpráva ZŠ 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ 2011/2012

Výroční zpráva ZŠ 2009/2010

Výroční zpráva ZŠ 2008/2009

Výroční zpráva ZŠ 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ 2007/2008

Žádost o uvolnění z výuky

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o přestup z jiné školy

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o vrácení části NIV - MŠ

Potvrzení o bezinfekčnosti I.

Formulář- zdravotní způsobilost dítěte/ žáka