Úřední deska

Doučování žáků školy

Minimální preventivní program MŠ

Metodika k vyplňování přihlášky na střední školu

Přihláška na střední školu - formulář

Vzdělávání žáků s podpůrnými opatřeními (od 1.9.2016)

Žádost o uvolnění z výuky

Žádost o přestup z jiné školy

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o vrácení části NIV - MŠ

Potvrzení o bezinfekčnosti I.

Formulář- zdravotní způsobilost dítěte/ žáka