Vyřizování stížností

Zajímá nás, co Vás trápí. Stížnosti můžete podávat (ústně, zápis bude pořízen souběžně na místě) nebo písemně v ředitelně školy. Písemnou stížnost lze také podat u zaměstnanců školy, kteří ji dále postoupí k řešení vedení školy. Při vyřizování stížností se řídíme vnitřní směrnicí organizace.