Vytváření pozitivního klima školy a podpora zdravých vztahů mezi žáky

Ve školním roce 2019/2020 poskytl Královéhradecký kraj naší škole dotaci z dotačního fondu určeného na podporu realizace projektů v oblasti prevence rizikového chování a zdravého životního stylu. Tato dotace ve výši 42 100 Kč je určena na dvoudenní výlet žáků naší školy s aktivitami zaměřenými na prevenci sociálně patologických jevů, dílnu či přednášku pro žáky zaměřenou na IT a kyberšikanu a dále na nákup výukových materiálů. Tyto aktivity budou realizovány v období podzim - zima 2019.

Ve školní roce 2020/21 byla dotace Královehradeckého kraje využita na adaptační pobyt pro žáky naší školy v Harrachově na podzim 2020.