VYUČOVÁNÍ OD 5. ŘÍJNA 2020

Na základě rozhodnutí KHS se od pondělí 5. října 2020 upravuje provoz naší školy takto:

Vyučování   tělesná výchova - na 1. stupni bez omezení, doporučené jsou vycházky

                     hudební výchova - vzdělávání podle platného plánu (rytmická cvičení, poslech, teorie...) dočasně bez zpěvu

Kroužky      sportovní a myslivecký kroužek zatím neotvíráme

                    od pondělí školní kroužky fungují dle plánu - čtenářský klub, badatelský klub, šikovné ručičky, doučování, reedukace

Školní jídelna  upravíme vydávání obědů tak, aby v jídelně bylo dětí méně a mohli jsme dodržet daná pravidla