Výukové materiály

M18_nasobeni_trojcifernych_cisel_jednocifernym_cinitelem

M10_ Opakujeme násobení a dělení dvěma, třemi, čtyřmi

CJ37_ Samohlásky

CJ36_ Mluvnické kategorie sloves

CJ35_ Mluvnické kategorie podstatných jmen

CJ36_ Slabiky ži,ši,či,ři, ci, ji

CJ35_ Slabiky hy,chy,ky,ry

CJ34_ Slabiky bě,pě,vě, mě

CJ34_ Procvičujeme slovní druhy

CJ33_ Slabiky dě, tě, ně

CJ33_ Poznáváme částice a citoslovce

CJ32_ Poznáváme předložky a spojky

CJ32_ Hlásky ď, ť, ň

CJ31_ Poznáváme zájmena a číslovky

CJ30_ Poznáváme příslovce

CJ31_ Slabiky di, ti, ni

CJ30_ Slabiky dy,ty,ny

CJ29_ Poznáváme přídavná jména

CJ29_ Hláska a písmeno Š

CJ28_ Poznáváme slovesa

CJ28_ Hláska a písmeno Ž

CJ27_ Poznáváme podstatná jména

CJ27_ Hláska a písmeno Z

CJ26_ Hláska a písmneno S

CJ26_ Seznámení se slovními druhy

CJ25_ Hláska a písmeno F

CJ23_ Poznáváme VS po Z

CJ24_ Hláska a písmeno R

CJ23_ Hláska a písmeno B

CJ22_ Procvičujeme VS po B, L, M, P, S, V

CJ22_ Hláska a písmeno P

CJ20_ Procvičujeme VS po B,L,M,P,S

CJ21_ Hláska a písmeno K

CJ21_ Poznáváme VS po V

CJ20_ Hláska a písmeno J

CJ19_ Poznáváme VS po S

CJ19_ Hláska a písmeno CH

CJ18_ Procvičujeme VS po B,L,M,P

CJ18_ Hláska a písmeno G

CJ17_ Poznáváme VS po P

CJ17_ Hláska a písmeno O

CJ16_ Hláska a písmeno C

CJ16_ Procvičujeme VS po B,L,M

CJ15_ Poznáváme VS po M

CJ15_ Hláska a písmeno C

CJ14_ Procvičujeme VS po B,L

CJ13_ Poznáváme VS po L

CJ14_ Hláska a písmeno D

CJ13_ Hláska a písmeno A

CJ12_ Procvičujeme VS po B

CJ12_ Dvojhláska ou, au

CJ11_ Poznáváme VS po B

CJ10_ Obojetné souhlásky

CJ11_ Hláska a písmeno Y

CJ10_ Hláska a písmeno V

CJ9_ Řazení slov podle abecedy

CJ9_ Hláska a písmeno N

CJ8_ Souhlásky uprostřed slova

CJ8_ Hláska a písmeno M

CJ7_ Tvary slova, slova příbuzná

CJ7_ Hláska a písmeno R

CJ6_ věta jednoduchá, souvětí

CJ6_ Hláska a písmeno I

CJ5_ Souhlásky na konci slova

CJ5_ Hláska a písmeno U

CJ4_ Vlastní jména

CJ4_ Hláska a písemno L

CJ3_ Měkké a tvrdé souhlásky

CJ3_ Hláska a písmeno T

CJ2_ Hláska, slabika, písmeno

CJ2_ Hláska a písmeno H

CJ1_ Hláska a písmeno E

CJ1_ Slova se stejným významem

ICT26_ Power Point (tvorba prezentace)

ICT25_ Tabulkový procesor Excel 2010- práce s listy

ICT24_ Power Point 2010

ICT23_ Práce v Excelu- vzhled stránky

ICT22_ Tabulkový procesor- práce se sloupci a řádky

ICT21_ Práce s tabulkou v excelu 2010

ICT20_ Tabulkový procesor( práce s buňkami)

ICT19_ Záhlaví, zápatí, číslování

ICT17_ Práce s tabulkou

ICT16_ Úprava obrázku ve Wordu

ICT15_ Práce s textem (vkládání obrázku)

ICT14_Úprava klipartu ve Wordu

ICT13_ Práce s textem ve Wordu

ICT11_ Formátování ve Wordu (styl písma)

ICT12_ Grafické objekty ve Wordu

ICT10_Formátování ve Wordu (odrážky, řádkování)

ICT8_ Formátování ve Wordu

ICT7_ Písmo ve Wordu(barevné efekty)

ICT6_Písmo ve Wordu 2010(řez písma)

ICT5_ Písmo ve Wordu 2010

ICT3_ Klávesa-kamarád při psaní

ICT4_Ohraničování textu

ICT2_Klávesnice

ICT1_ Prostředí počítače

NS20_ Ptáci

NS19_Hospodářská zvířata

NS18_Jarní rostliny

NS17_Jaro, Velikonoce

NS13_Roční období a měsíce

NS14_Dny v týdnu

NS15_Části dne

NS12_Výživa

NS11_Nemoc a úraz

NS10_Hygiena a sport

NS9_Části lidského těla

NS7_Vánoční zvyky a tradice

NS8_Zvířata v zimě

NS6_Vánoce

NS3_Česká republika

NS2_ Rodina

M20_Písemné násobení

M19_ Dělení mimo obor násobilky

M17_Násobení dvojciferným činitelem

M15_ Dělení sedmi

M16_Násobení sedmi

M14_Násobení šesti

M13_AZ kvíz, násobení a dělení 2-5

M12_Dělení pěti

M11_ Násobení pěti

M9_ Dělení čtyřmi

M8_Násobení čtyřmi

M7_Dělení třemi

M6_ Násobení třemi

M5_ Násobilka dvěma ve slovních úlohách

M4_ Dělení dvěma

M3_ Příprava na dělení

M2_ Násobení dvěma

M1_ Příprava na násobení

Rébusy pro mírně pokročilé

My new house

Vowel- dominoes_2.úroveň

Vowel - dominoes_1.úroveň

Osmisměrka - 3.ročník

Slovesa

Orientace na obrázkové mapě

Numbers, money, time- 4.ročník

Doplňovačka - 5.ročník

Doplňovačka - 3.ročník

Barvy č.3

Barvy - opakování

Bludiště - zvířátka (3.ročník)

Barvy č. 2

Barvy -č.1

Aj17_ On the left or on the right

AJ16_ Easter

AJ15_ My pet

Aj14_ Abeceda (2. část) O-Z

AJ13_Abeceda (.část) A-M

AJ12_ There is, there are (5.ročník)

AJ10_ Who am I

AJ9_ There is, there are

AJ8_ Fruits or vegetables

AJ7_My lunch, dinner

AJ6_ My breakfast(eat, drink)

AJ5_ Questions

AJ4_ Clothes

AJ3_ Numbers (druhá část)

AJ2_Numbers (první část)

AJ3_Clothes - this, these

AJ1_člen neurčitý -a, an

I like math( 4.ročník)