Vzdělávání v naší škole

V naší škole pracujeme podle školního vzdělávacího programu nazvaného: "Učíme se pro budoucí život"

 

  • motivovat žáky k osvojení dovednosti učit se pro vlastní celoživotní vzdělávání
  • učit žáky myslet či řešit problém samostatně, tvořivě a logicky
  • vést ke komunikaci s ostatními pozitivně, vyjadřovat své myšlenky, názory, pocity a naslouchat druhým
  • rozvíjet fyzické a duševní zdraví žáků, chránit své vlastní zdraví i zdraví druhých