Vzdělávání v naší škole

 Motto naší školy: "Jen ten, kdo věří v budoucnost, věří přítomnosti."

V naší škole pracujeme podle školního vzdělávacího programu nazvaného: "Učíme se pro budoucí život". Ten je určen pro všechny žáky 1. - 5. ročníku včetně žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními a žáky nadané. Našimi pedagogickými cíly jsou zejména:

  • motivovat žáky k osvojení dovednosti učit se pro vlastní celoživotní vzdělávání
  • učit žáky myslet či řešit problém samostatně, tvořivě a logicky
  • vést ke komunikaci s ostatními pozitivně, vyjadřovat své myšlenky, názory, pocity a naslouchat druhým
  • rozvíjet fyzické a duševní zdraví žáků, chránit své vlastní zdraví i zdraví druhých