Vzdělávání žáků s podpůrnými opatřeními

V naší škole se vzdělávají žáci s podpůrnými opatřeními 1. - 3. stupně. Těm jsou poskytovány podmínky, pomůcky a podpora podle doporučení školského poradenského zařízení. O jejich reedukaci (ponovu pedagogická intervence nebo speciálně pedagogická péče) se stará speciální pedagog ve spolupráci s ostatními učiteli. Podrobnější informace můžete najít v příloze č. 1 našeho školního vzdělávacího programu (nyní aktualizujeme) a ve vzdělávacím plánu 2018 - 2019. Žáci s těmito potřebami jsou u nás vzděláváni v hodinách speciálně pedagogické péče (ve skupinkách maximálně 4 dětí), které probíhají hravou formou a jsou při nich využívány nejrůznější pedagogické pomůcky a hry. Pro své děti můžete také využít služeb školního poradenského pracoviště viz záložka Školní poradenské pracoviště. 

Směrnice o poskytování poradenských služeb.