Vzdělávání žáků s podpůrnými opatřeními

V naší škole se vzdělávají žáci s podpůrnými opatřeními 1. - 3. stupně. Těm jsou poskytovány podmínky, pomůcky a podpora podle doporučení školského poradenského zařízení. Škola umožňuje žákům navštěvovat předměty speciálně pedagogické péče, a to Hodinu speciálně pedagogické péče a Pedagogickou intervenci. O jejich výuku se v letošním roce stará pedagog kvalifikovaný pro výuku na 1. stupni ZŠ se specializací Speciální pedagogika. Oba předměty speciálně pedagogické péče probíhají ve skupinkách maximálně 4 dětí a probíhají hravou formou. Jsou při nich využívány nejrůznější pedagogické pomůcky a hry. Pro své děti můžete také využít služeb školního poradenského pracoviště viz záložka Školní poradenské pracoviště. 

Směrnice o poskytování poradenských služeb.