Základní dokumenty zařízení

Zřizovací listina MŠ a ZŠ Dolní Radechová

Dodatek ke zřizovací listině

Výpis z rejstříku škol a školských zařízení - , , ŠD, ŠJ. 

Výroční zprávy ZŠ: 2017/2018, Výroční zprávy MŠ: 2017/2018

Organizační řád 2018/2019, 2019/2020

Provozní řád 2018/2019., 2019/2020