Základní dokumenty zařízení

Zřizovací listina MŠ a ZŠ Dolní Radechová

Dodatek ke zřizovací listině

Výpis z rejstříku škol a školských zařízení - , , ŠD, ŠJ. 

Výroční zprávy ZŠ: 2017/2018, Výroční zprávy MŠ: 2017/2018, výroční zpráva 2018/2019 výroční zpráva 2019/2020

Organizační řád 2018/2019, 2019/20202020/2021

Provozní řád 2018/2019., 2019/20202020/2021