Základní dokumenty zařízení

Zřizovací listina MŠ a ZŠ Dolní Radechová

Dodatek ke zřizovací listině

Výpis z rejstříku škol a školských zařízení - , , ŠD, ŠJ. 

Výroční zpráva 2022/23

Organizační řád 2023/24

Provozní řád ZŠ a MŠ Dolní Radechová 2023/24