Zsdolniradechova

Základní dokumenty zařízení

Zřizovací listina MŠ a ZŠ Dolní Radechová

Dodatek ke zřizovací listině

Výpis z rejstříku škol a školských zařízení – ŠDŠJ.

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2022-2023

Řády

Školní řád

Vnitřní řád ŠD

Vnitřní řád ŠJ

Organizační řád 2023/24

Provozní řád ZŠ a MŠ Dolní Radechová 2023/24

Hospodaření školy

Plán hospodaření na rok 2023

Plán hospodaření na rok 2024

Střednědobý výhled hospodaření na roky 2024-2026