Zaměstnanci ŠD

Školní družina je vedena těmito zaměstnanci školy:

Michal Hurdálek - vychovatel 1. oddělení, asistent pedagoga

Pavlína Oulehlová - vychovatelka 2. oddělení, asistent pedagoga