Zaměstnanci ŠD

Školní družina je vedena těmito zaměstnanci školy:

Michal Hurdálek - vychovatel

Pavlína Oulehlová - asistentka pedagoga